بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمردر ایران | بیمه لاکچری در اصفهان |09132014878
بیمه عمر پاسارگاد در اصفهان| بیمه عمر و سرمایه گذاری در اصفهان

بنر

بیمه عمر  لاکجری  و  با کیفیت

 

 

1-قابل استفاده برای گروههای سنی 1 تا 65 سالگی

2-انعطاف در مدت بیمه نامه از 5 تا 30 سال

3-انعطاف در انتخاب میزان حق بیمه و یا سرمایه بیمه

4-امکان افزیش سنواتی حق بیمه و یا سرمایه بیمه

5-تامین اقسط پرداخت نشده از محل اندوخته بیمه نامه

-6 پرداخت وام به بیمه  گذار با امکان برداشت از محل ارزش

7- امکان بازخرید بیمه نامه شش ماه بعد از عقد قرارداد

8- پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا سه برار میزان سرمایه عمر

9- پوشش بیماریهای خاص تا 30 % سرمایه فوت

10- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی