بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمر در ایران | بیمه لاکچری در اصفهان

بیمه عمر در اصفهان | برترین نوع بیمه عمردر ایران | بیمه لاکچری در اصفهان |09132014878
بیمه عمر پاسارگاد در اصفهان| بیمه عمر و سرمایه گذاری در اصفهان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نحوه محاسبه ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم» ثبت شده است

۱۴
ارديبهشت

نحوه محاسبه ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

در مورد نحوه محاسبه‌ی ماده ۱۳۷ قانون مالیات مستقیم و اختصاص مبلغی از حقوق به مالیات برای تمام افراد با توجه به مدارک پزشکی باید به موارد زیر توجه شود و میزان مالیات بر درآمد از این طریق محاسبه شود. در ادامه موارد با اهمیت در این خصوص را بررسی می‌کنیم.
کسر حق بیمه‌ی درمانی حقوق بگیران و افراد تحت تکفل آن‌ها و حق بیمه‌ی پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیر از حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی یا سایر مؤسسات بیمه‌گر که به صورت ماهیانه به کارکنان حقوق می‌دهند توسط کارفرما اشکالی ندارد و غیر قانونی نیست.
لازم است کارفرمایان اسناد مربوط به حقوق پرداختی به کارکنان را در محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق اشخاص  حقوق بگیر را ثبت و گزارش کنند. به این ترتیب به دو مورد زیر باید توجه شود:
  • کارفرمایانی که با بیمه تامین اجتماعی کارکنان خود را بیمه می‌کنند، می‌توانند فقط با کم کردن دو هفتم سهم حق بیمه حقوق بگیران از درآمد حقوق آن‌ها میزان آن را در فهرست حقوق گزارش کنند و سپس آن را به اداره مالیاتی مربوطه مبلغ مالیات را حساب کنند.
  • کارفرمایانی که حقوق بگیران را با بیمه سازمان خدمات درمانی یا سایر مؤسسات بیمه‌ ایرانی بیمه می‌کنند می‌توانند کل حق بیمه را از درآمد حقوق بگیران کم کنند و آن را در فهرست حقوق درج و به اداره مالیاتی گزارش کنند.
  • کارفرمایان که برای حقوق بگیران با موسسات بیمه ایرانی قرارداد می‌بندند و بیمه‌ی درمانی تکمیل می‌کنند، موظف هستند هر ماه سهم حق بیمه حقوق بگیر را از حقوق وی کم کنند و به موسسات بیمه پرداخت کنند. به این ترتیب مجاز هستند میزان حق بیمه پرداختی را در فهرست حقوق که به اداره امور مالیات ارائه می‌کنند گزارش کنند و گواهی موسسه بیمه را به آن ضمیمه کنند و در نهایت حق بیمه پرداختی را از درآمد حقوق بگیران کسر کنند.
 
  • فروش بیمه عمر در اصفهان